Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra KNSsolutions ApS til kunder, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Bestilling
Alle ordrer er underlagt accept og bekræftelse fra KNXsolutions ApS Kunderne er ansvarlige for nøjagtigheden af de oplysninger, de giver ved bestilling,
herunder leveringsadresse og kontaktinformationer. 

3. Priser
Alle priser er angivet i DKK og er eksklusive moms, medmindre andet er angivet. Priserne er gældende på tidspunktet for bestilling og kan ændres uden
varsel.

4. Betaling
Betaling skal ske i henhold til de betalingsbetingelser, der er angivet på fakturaen. Eventuelle forsinkede betalinger kan medføre forsinkelsesgebyrer og
renter i overensstemmelse med gældende lovgivning.

5. Levering
Levering af produkter vil blive foretaget til den adresse, der er angivet af kunden ved bestilling. Risikoen for varerne overgår til kunden ved afsendelse fra
vores adresse. Leveringstider er angivet i god tro, men kan variere afhængigt af tilgængelighed og andre faktorer uden for vores kontrol. Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig accept af sælger. Lagervare taget retur med minus 35%, skaffevare tags som udgangspunkt ikke retur. Der kan max. returneres varer svarende til 10% af den samlede ordresum. Varerne skal returneres i original emballage og i uskadt stand.

6. Reklamationer
Kunden skal straks undersøge de leverede varer ved modtagelsen og kontakte KNXsolutions ApS inden for 10 dage efter modtagelsen i tilfælde af
mangler eller fejl. Reklamationer efter denne periode vil ikke blive accepteret.

7. Garanti
Komponenter leveres med 1 års garanti. Garantien dækker ikke skader forårsaget af forkert brug, uautoriserede reparationer eller normal slitage.

8. Ansvarsbegrænsning
KNXsolutions ApS påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte skader, tab eller omkostninger, der opstår som følge af brug af vores
produkter.

9. Fortrolighed
Begge parter forpligter sig til at behandle alle fortrolige oplysninger, de modtager fra den anden part, fortroligt.

10. Ændringer i Betingelser
Disse salgs- og leveringsbetingelser kan ændres af KNXsolutions ApS med rimeligt varsel til kunderne.https://www.knx.dk/#velkomme